ПОВНА, АКТИВНА ТА РЕАКТИВНА ПОТУЖНІСТЬ
В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ

Кут зсуву фаз напруги та струму φ=0°
 У колах змінного синусоїдального струму, внаслідок постійної зміни значення напруги та струму, потужність не можна обчислити шляхом простого перемноження напруги струм. Тому виділяють відразу три види електричної потужності: активну, реактивну та повну.
Активна потужність у колах синусоїдального струму
Одиниця виміру - ват (позначення: Вт; міжнародне позначення: W).


 де P - активна потужність, Вт;
  U - середньоквадратична напруга, В;
  I - середньоквадратичний струм, А;
  φ - кут зсуву фаз напруги та струму, град.
Активна потужність визначає частину електричної енергії, яка використовується безпосередньо на виконання корисної роботи.
Реактивна потужність у колах синусоїдального струму
Одиниця виміру - вольт-ампер реактивний (позначення: вар; міжнародне позначення: var)


 де Q - реактивна потужність, вар;
  U - середньоквадратична напруга, В;
  I - середньоквадратичний струм, А;
  φ - кут зсуву фаз напруги та струму, град.
Реактивна потужність визначає частину електричної енергії, яка марно витрачається в електричних мережах.
Повна потужність у колах синусоїдального струму
Одиниця повної електричної потужності - вольт-ампер (позначення: ВА; міжнародне позначення: VA)


 де S - повна потужність, ВА;
  P - активна потужність, Вт;
  Q - реактивна потужність, вар;
Повна потужність відповідає всій енергії, що витрачається в електричних мережах.
Нижче наводиться схема моніторингу роботи потужних компресорів із керуванням на контролерах Lic Control
WEB Монитор электрических параметров, токов, полной, активной, реактивной мощности
Дана система постійно здійснює вимірювання споживаних компресорами струмів та електричної потужності. Також враховується співвідношення активної та реактивної потужності. На підставі отриманих даних та інформації про тиск у головному ресивері здійснюється включення/вимкнення компресорів відповідно до програми оптимізації витрат електроенергії та рівномірності завантаження компресорів.
Поточна інформація про тиск, включені компресори, повну, активну та реактивну потужність через WEB інтерфейс відображається на комп'ютері в диспетчерській або іншому комп'ютері, смартфоні або планшеті, який підключений в одну мережу з контролером.

Якщо ви не знайшли відповідь на своє запитання, задайте нам On-Line: за посиланням